Reglament intern del Futbol Base

Quan un jugador/a fitxa pel TERRASSA FC es compromet a:

Article 1 – Normes generals

 • 1.1 – Es recomana als jugadors/es lesionats, expulsats i no convocats que assisteixin als par-tits que es disputin fora de casa. Als partits de casa l'assistència és obligatòria, que-daran concentrats 15 minuts abans del partit.
 • 1.2 – Cal respectar i obeir a tots els entrenadors/es, delegats i massatgistes així com als res-ponsables del club.
 • 1.3 – No s'autoritzarà anar a provar a altres equips enmig de la competició, ni tampoc es do-narà la baixa a cap jugador/ra fins que no acabi la competició, a no ser que la direcció esportiva ho estimi oportú.
 • 1.4 – No es donarà la baixa a un/a jugador/a que tingui mala conducta envers el club.
 • 1.5 – Està totalment prohibit jugar a futbol, futbol-sala o a alguna altra activitat esportiva tant de competició o no, sense l'autorització de la direcció esportiva.
 • 1.6 – S'han de respectar totes les instal·lacions, tant als entrenaments com als partits, ja sigui a les instal·lacions del Terrassa FC o d'un altre club. El comportament del jugador del Terrassa FC ha de ser correcte i que no perjudiqui la imatge del jugador/a i la del club.
 • 1.7 – No es permeten de cap manera ni insults, ni bromes de mal gust, ni les agressions físi-ques i/o psíquiques, en qualsevol cas que pugui alterar el bon ambient de l'equip o del club.
 • 1.8 – Els jugadors/es queden compromesos a entrenar i/o jugar tots els partits amb l'equip que la coordinació determini, tant de competició, amistosos, etc. des de l'inici de la pretemporada i fins al 30 de juny.
 • 1.9 – Cada dia, en arribar al camp i en marxar-ne, els jugadors/es saludaran i donaran la mà a l'entrenador/a, 2n entrenador, delegat i altres responsables del club.
 • 1.10 – És obligatori dutxar-se després de cada partit o entrenament, i portar tovallola, xampú i sabatilles de bany.
 • 1.11 – És obligatori informar a l'oficina del Futbol Base de qualsevol canvi de domicili i telè-fon.
 • 1.12 – El jugador/a del Terrassa FC ha de seguir una alimentació sana i equilibrada amb les re-comanacions que dóna el nostre dietista, abans i després de cada partit, que estan pen-jades a la pàgina web del Club.

Article 2 – Els vestidors, entrenaments i partits

 • 2.1 – Cal presentar-se amb qualsevol temps atmosfèric, els dies i hores indicats per l'entrena-dor/a, als ntrenaments, excepte els equips de l'Escola. El jugador/a que per causa de força major no pugui assistir a un entrenament, o a una altra citació de l'entrenador/a o del club, haurà d'avisar OBLIGATÒRIAMENT, a ell, al delegat, o al coordinador, amb suficient antelació, una hora com a mínim. En cas de no poder assistir a un entrena-ment per algun examen o problema, cal avisar l'entrenador i/o el Coordinador.
 • 2.2 – En cas de força major, i quan així ho consideri el Coordinador i/o la Direcció Esportiva, podrà suspendre's l'entrenament.
 • 2.3 – És obligatori, en els entrenaments portar l'equipació oficial del club: samarreta, panta-lons, mitgetes, canyelleres, botes i dessuadora segons l'època de l'any. No es permet portar-ne d'altres colors ni equipatges d'altres clubs.
 • 2.4 – Durant la sessió de entrenament, i els partits, el jugador/a no ha de dur rellotge, arra-cades, pírcings, polseres o cadenes que pugin danyar a ell mateix o a un company/a.
 • 2.5 – Si un jugador/a és expulsat d'un entrenament per mala conducta, no marxarà de la ins-tal·lació fins que la direcció esportiva amb la coordinació prenguin mesures segons cre-guin oportú.
 • 2.6 – Els jugador/a ha de signar el full de convocatòria l'últim dia d'entrenament de la set-mana. El jugador/a que no el signi quedarà exclòs de la convocatòria. S'entén que no sap que va convocat, excepte que parli amb l'entrenador. El jugador/a que no pugui anar a l'últim dia d'entrenament de la setmana, té l'obligació de trucar l'entrenador/a, coordinador o director esportiu per saber l'hora i el lloc de la convocatòria.
 • 2.7 – Les convocatòries a camp contrari es faran al lloc on es juga el partit, el jugador/a s'hau-rà de presentar al camp de futbol. Si en algun cas el jugador/a arriba tard, ha d'anar a trobar l'entrenador/a i presentar-s'hi.
 • 2.8 – Durant el partit els jugadors/es de la banqueta no poden estar sense samarreta. Cap jugador/a pot treure's la samarreta abans d'arribar als vestidors tant a la mitja part com al final del partit.
 • 2.9 – Dins el terreny de joc és on es posa més en evidència el caràcter i l'educació del juga-dor/a, com també el coneixement de les regles del joc. S'HA DE RESPECTAR, sobretot l'autoritat de l'àrbitre i els JUTGES DE LÍNIA.
 • 2.10 – El jugador/a té prohibit protestar o fer qualsevol reclamació a les decisions de l'àrbitre, abans, durant o al final del partit. L'única persona autoritzada és l'entrenador/a sempre que ho faci amb respecte i educació.
 • 2.11 – El jugador/a que durant un partit sigui expulsat per l'àrbitre, a més de la sanció Federa-tiva que se li imposi, pot ser sancionat pel club, segons les circumstàncies de l'expulsió (insults, agressions a l'àrbitre, líniers, o altres jugadors/es). Mai en jugades en què es disputi la pilota dins les normes de joc.
 • 2.12 – Serà severament castigada tota discussió, acarament o gesticulacions molestes cap a un /a company/a o un adversari, durant els partits o durant els entrenaments. També se-ran sancionades les recriminacions desconsiderades a companys/es per jugades que no surtin bé. Això dóna molt mala imatge, tant al club com als mateixos jugadors /es.
 • 2.13 – El jugador/a ha d'acceptar amb respecte el consell de l'entrenador/a i del capità de l'e-quip, seguir-ne les instruccions i reconèixer-ne l'autoritat en tot moment del partit i en qualsevol altra situació.
 • 2.14 – El jugador/a, durant els partits, no farà mai cas de les indicacions esportives que des de la banda li facin arribar els pares, amics, coneguts o d'altres persones externes al cos tècnic. En cas de fer-ho, el jugador/a serà automàticament substituït, sigui partit oficial o amistós.
 • 2.15 – Quan un jugador/a sigui canviat durant un partit, queda a disposició de l'entrenador/a per anar a dutxar-se o quedar-se a la banqueta i s'hi quedarà fins a la finalització del partit.
 • 2.16 – S'ha de donar la mà a l'àrbitre i als auxiliars en ser substituït o en acabar-se el partit.

Article 3 – Obligacions dels pares i de les mares

 • 3.1 – No donarà mai instruccions o indicacions des de la banda als jugadors/es, ni criticarà la tasca de l'entrenador/a. (desacreditem l'entrenador/a i confonem els nostres fills).
 • 3.2 – No increparà l'àrbitre. (l'únic que aconseguirà serà que el seu fill/a o jugadors/es es po-sin més nerviosos).
 • 3.3 – No cridarà l'entrenador/a siguin quines siguin les decisions que prengui.
 • 3.4 – Inculcarà al seu fill l'espirit de sacrifici, de companyonia, il·lusió i respecte a l'àrbitre i als contraris.
 • 3.5 – Els pares mai demanaran explicacions a l'entrenador/a perquè el seu fill/a juga més o menys minuts o si juga en una posició o una altra, ha de ser el jugador/a qui parli amb l'entrenador/a.
 • 3.6 – Els pares han de dirigir-se al Coordinador si tenen qualsevol problema en l'àmbit espor-tiu o personal, del seu fill/a amb l'entrenador/a, tot sigui per millorar o mirar de solu-cionar-ho.
 • 3.7 – Qualsevol incompliment d'aquestes recomanacions, pot ser motiu d'estudi de sanció per part de la Comissió Disciplinària de la Junta Executiva del Club.

Article 4 – Lesions i malalties

 • 4.1 – Quan es pateix una lesió, si la mobilitat i el metge o el fisioterapeuta ho indiquen, el ju-gador/a s'ha de presentar obligatòriament el següent dia d'entrenament i comentar-ne l'evolució amb el Coordinador. Aquest, d'acord amb la prescripció facultativa o del massatgista, dirà si pot entrenar o no.
 • 4.3 – Ni el club ni la Federació es faran càrrec de les despeses ocasionades per l'assistència dels jugadors/es lesionats, que siguin atesos per altres centres sanitaris que no siguin els concertats per la Federació.
 • 4.4 – Els centres concertats són els següents:
  • Mútua de Terrassa
  • Centre Mèdic Terrassa
  • Mutualitat de futbolistes de Barcelona

Article 5 – Compromís de permanència

 • 5.1 – En el moment que un jugador/a firma la fitxa per jugar, assumeix un compromís de per-manència amb el Club que no pot trencar unilateralment, en qualsevol cas haurà de demanar reunió amb la Direcció Esportiva i parlar-ne.

PATROCINADORS PRINCIPALS

 FCV opt     apialiaterrassa logo     nike     base benitosports          asfaltosbarcino opt
jamones cerezo     2play     convectors     stars gym padel    logo petronieves

SPONSORS I COL·LABORADORS

Ajuntament de TerrassaFederació Catalana de FutbolFederació Espanyola de Futbol
Diari de TerrassaTerrassadigital.catCanal TerrassaRadio Municipal de TerrassaLa Xarxa

corominas 

centre medic terrassaintegra2   hipica   tallers canpalet      mesquefinques   maximer
 
fundacio fupar   labrasa    apd pintors   mun   oquo   4vents   megaasia
© 2017 - Terrassa FC Designed by: Icònica | Powered by: Dinamiweb

© 2017 - Terrassa FC

Designed by: Icònica | Powered by: Dinamiweb